دكتر محمد رضا محمدى نيلاش

دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه شهید بهشتی راهیابی به پانزدهمین المپیاد علمی دانشجوی قطب 2 کشور رتبه 23 آزمون دکتری دارای مقالات ISI سابقه تدریس در دانشگاه گیلان و دانشگاه شهید بهشتی سابقه تدریس برای المپیاد و کنکور- مسول فنى کارگاه تولید و کارافرینى موسسه خیریه یاس نیلى