تنبیه کودکان سه شرط دارد

تنبیه کودکان سه شرط دارد

1-تنبیه نباید دائمی باشد چون اثرخود را ازدست میدهد

2-کودکان بایدانقدر ازپدرمادر احساس خوب داشته باشند که سی ثانیه اخم برایش سخت باشد واثرخودرابگذارد

3. درحیطه مهارت اجازه دهیم اشتباه کنند و نتیجه اشتباه خود راببینند .البته درصورتی که خطرزیادی نداشته باشد. مثلااگه 6 تاشکلات به او دادیم دوتا صبح دوتا ظهر ودوتاشب بخورد.اگه همه راصبح خورد جزایش این است که دیگرتا شبشکلات ندارد. سرزنش دراینجا جایی ندارد. تنبیه برای تخلیه عصبانیت نیست

تنبیه برای بازداشتن است نه ایجادانگیزه برای انجام کاری.ایجادانگیزه تشویق است

تنبیه بایدمتناسب باعمل باشد

تنبیه خشونت بار کودکان رابه سمت خلاف بیشتر سوق میدهد

درتنبیه نسیه نداریم باید درهمان لحظه انجام شود اگرنشد باید فراموشش کنیم

تنبیه در حوزه رشد خیلی نقش ندارند آن را خیلی بزرگ نکنید.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *