تنبيه/محروميت

تنبیه/محرومیت

اولین چیزی که در کنترل بدرفتاری کودکان به ذهن اکثر والدین می رسد، تنبیه است.
وقتی کودک دروغ می گوید، او را کتک می زنند یا در حمام زندانی می کنند.
وقتی با دوستش دعوا می کند، با او قهر
می کنند. وقتی گریه می کند تا با مادر بیرون برود.
مادر می گوید: اگه گریه کنی و بخوای وقتی می خوام سرکار برم، ناراحتم کنی، دیگه مامانت نمی شم، دیگه دوستت ندارم و می رم مامان ماهان می شم..
تنبیه ، عملی است که باید باعث کاهش بدرفتاری کودک و آموزش رفتار خوب شود.
اگر شما با کودک خود قهر می کنید و او را تهدید می کنید که دیگر مادرش نخواهید بود، با این عمل می خواهید که او گریه کردنش را قطع کند و با آرامش در منزل بماند و دنبال شما ندود،
اما آن چه در عمل رخ خواهد داد،
افزایش گریه، اضطراب و بی قراری کودک است.
شما کودک خود را کتک می زنید تا دیگر با دوستش کتک کاری نکند، ولی این عمل منجر به افزایش خشم و پرخاشگری کودک می شود و دقیقاً بدرفتاری او با بچه های دیگر افزایش
می یابد.
شما سر کودک خود فریاد می کشید که:
دیگه نبینم با من بلند صحبت کنی، باید آرام صحبت کنی و… برای تنبیه صحیح باید؟
یک:
تنبیه به تنهایی نمی تواند بدرفتاری کودک را کنترل کند.
دوم:
تشویق مقدم بر تنبیه است. حداقل چند هفته ی اول برنامه ی رفتاری را باید صرفاً به تشویق اختصاص دهید.
تشویق به وجود ارتباطی مطلوب بین شما و فرزندتان کمک می کند و هرچه قدر این ارتباط بهتر باشد، حرف شنوی کودک از دستورات شما بیشتر خواهد شد.
خیلی مواقع وقتی برای والدین روش تنبیهی توضیح داده می شود، آن ها شکایت دارند که فرزندشان به نوع تنبیهی که کارشناسان پیشنهاد می کنند توجهی ندارد.
مثلاً، وقتی به کودک می گویند برو آن گوشه بنشین، یا امروز حق استفاده از کامپیوتر را نداری، کودک اصلاً به حرف آنها گوش نمی دهد.
بله، کاملاً صحیح است؛ چون، هنوز ارتباطی مثبت بین والد و کودک به وجود نیامده است.
به همین دلیل است که باید همیشه قبل از این که تنبیه را شروع کنید، چند هفته ای را صرف ارتباط مثبت با کودک و تشویق رفتارهای خوب او کنید. «همیشه تشویق مقدم بر تنبیه است» این یک اصل است، آن را فراموش نکنید. شما نمی توانید ابتدا سراغ تنبیه بروید؛ چون، کودک تنبیه شما را نمی پذیرد.

اگر فرزندتان به پنج سالگی رسیده میتوانید با این روش تنبیه کنید:
کودکی به علت رفتارهای مثبت خود،
سه ستاره گرفته است. حالا به علت رفتار منفی یک ستاره از او پس می گیرید.
چنان چه قرار باشد هر سه ستاره ی او پس گرفته شود، دیگر سیستم تنبیه و تشویق شما کارایی نخواهد داشت.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *